Informační brožura SOS servis Osvědčenou informační brožuru SOS servis vydávám v několika regionech od roku 2011

  • je vyrobena na křídovém papíře, v plné barvě, což je nejvyšší kvalita tištěné inzerce
  • vydává se v nákladu 15.000 – 20.000 ks a distribuce je v regionu daného města a jeho okolí
  • doba platnosti je 1 rok, aktuální doba platnosti je vždy uvedena na titulní straně
  • distribuce je smluvně zajištěna s firmou Ferda - Česká reklamní počta, do poštovních schránek široké veřejnosti v regionu daného města a jeho okolí
  • dále je distribuce na informačních centrech a inzerujících firmách ve městě a jeho okolí
  • zveřejnění inzerce je i na internetových stránkách a pro vyhledání stránek je použit QR kód, uvedený na titulní straně, který zjednoduší a zrychlí vstup na internetové stránky
  • je určena jako celoroční pomocník domácností i firem, jako pohodlný servis široké veřejnosti, v případě potřeby pro vyhledání zboží, služeb, servisu a nabízených slev nebo jiných výhodných nabídek inzerentů
  • možnost využití telefonního seznamu důležitých telefonních čísel v případě potřeby nebo nouze (tísňové volání, poruchy, zdravotnictví, úřady, instituce, kultura, sport)
  • je rozdělena do čtyř důležitých sektorů, popis viz níže (barevný text)

NEVYHAZUJTE informační brožuru SOS servis po prvním prohlédnutí, ale uložte si ji a v případě potřeby nebo nouze, využívejte její výhody po celý rok, ke své spokojenosti.

Obsah informační brožury má čtyři sektory, které jsou voleny tak, aby měly pro občany co nejvýhodnější využití a to zajistilo jejich plnou spokojenost.

1. sektor obsahuje přesný popis, co brožura obsahuje a jak ji mohou její vlastníci co nejvýhodněji používat pro své potřeby (strana 2 nahoře).

2. sektor obsahuje přesný popis, jak mohou vlastníci brožury v provozovně inzerenta uplatnit slevový kupón, pokud je v inzerci uveden. Doba použití slevového kupónu je stejná, jako platnost celé brožury a to jeden rok. Inzerent ale může přímo v textu kupónu omezit jeho platnost na dobu jím určenou. Specifikace slevy nebo čeho se sleva týká, je uvedeno přímo v textu slevového kupónu (strana 2 uprostřed).

3. sektor obsahuje telefonní seznamy základních telefonních čísel, která jsou potřebná pro vlastníky brožury. Jsou to Tísňová telefonní čísla pro použití v případě nouze – zdravotnictví, policie, voda, elektrický proud, plyn atd. (strana 2 dole). A dále Důležitá telefonní čísla pro použití v případě potřeby – úřady, zdravotnictví, instituce, sport, kultura atd. (strana 3).

4. sektor obsahuje inzeráty oborově širokého spektra firem, ve kterém nabízí vlastníkům brožury zboží, služby, servis, případně slevy. Firma má totiž možnost do své inzerce vložit „slevový kupón,“ který je určen jako výhoda pro vlastníky brožury. Pro firmu tím vznikne zpětná vazba k ověření účinnosti inzerce, protože každý zákazník, který chce uplatnit slevu, se musí v provozovně firmy prokázat aktuální brožurou nebo se na ni odvolat. Inzerent není povinen slevový kupón do své inzerce vložit, to je na jeho vlastním uvážení (strana 4 – 20).